top of page

Utilitzo: la Gestalt i la kinesiologia i la creativitat.

La teràpia amb el nen és desenvolupa a través del joc, ja que és la seva eina principal de desenvolupament.

 

 Per un adult és molt fàcil nombrar  com se sent i què li passa,  en el nen el procés és a la inversa: primer necessita poder expressar i a partir d'aquí anar aprenent a donar un nom concret a alló que ha sentit...

 

La participació dels pares és fonamental i com més compromís i més possibilitat d'acompanyar al nen en el seu procés més ràpida i efectiva és la teràpia.​

Acompanyar a un nen a superar algun obstacle, malaltia o malestar a la vida és un procés molt preciós que inclou la col.laboració dels pares.

​​​Teràpia Infantil

                       

                                                 La  Teràpia Gestalt  concep al nen des d'una perspectiva optimista:

                                                  creu en les seves ​ potencialitats i en la seva  tendència innata a la

                                                  salut i al creixement. Quan això no és així, hi ha alguna  cosa o algú

                                                  que l'hi impedeix.

 

                                                  La Teràpia Gestalt té en compte la part sensorial, l'afectiva, la

                                                  intel·lectual, la social i l'espiritual.

 

                                                  No  ens ocupem exclusivament del símptoma, ja que el símptoma és

                                                  només una manifestació que alguna cosa  ocorre, que la tendència 

                                                  a créixer  està bloquejada, per tant  anem a atendre al nen com

                                                  un tot,  no  anem a anar contra el símptoma.

  La Kinesiologia utilitza el test muscular per localitzar: punts, òrgans, emocions i estructures mentals bloquejades, per resoldre les causes que ens impedeixen recobrar la  nostra salut i equilibri…

 

  Arribar fins a  la​ causa d'un problema comporta recuperar un estrès que ha estat oblidat i alliberar-lo.        

                                                     

 La kinesiologia utilitza tècniques simples però  eficaces!

 

 Quan es troba la causa és realitzen correccions de naturalesa energètica o psico-emocional que mobilitzen les forces vives del cos i  la ment, i les organitzen  al servei del benestar de la persona.

bottom of page